×

പല്ലുകൾ നിരയാക്കാൻ ഇനി കമ്പി ഇടേണ്ട

പല്ലുകൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഏക പരിഹാരമാർഗ്ഗം പല്ലിന് കമ്പി ഇടുകയാണ് . പക്ഷേ പല്ലിന് കമ്പി ഇടുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള … Read more

കൈമുട്ടുകളിലെ വേദനയുടെ കാരണം ഇതാണ്.. ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും ഉള്ള പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശരീരവേദന ഇതിൽ കൈമുട്ടുകളുടെ വേദനയാണ് കൂടുതൽ പേരിലും കാണുന്നത്. സ്പോർട്സ് കളിക്കുന്നവരിലും, കൈകൾ കൊണ്ട് കൂടുതലായി ജോലി … Read more

പല്ലിന്റെ നിര ശരിയാക്കാൻ ത്രിഡി പ്രിന്റിംഗ്. പല്ല് ശരിയാക്കാൻ ഇതിലും നല്ല വഴി വേറെയില്ല

പല്ലുകളുടെ നിര ശരിയാക്കാനും ക്രമം തെറ്റി വന്ന പല്ലുകൾ പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് മൂലം അതിന്റെ ഓർഡറിൽ മാറ്റം വരുത്താനും ഒക്കെയായി പല്ലിന് കമ്പി ഇടുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു … Read more

ഗർഭാശയ കാൻസർ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ

ഗർഭാശയ കാൻസറുമായി സംബന്ധിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. സാധാരണ വിരാമം സംഭവിച്ച സ്ത്രീകളിലും അർത്ഥവത്തോടെ അടുത്ത സ്ത്രീകളിലുമാണ് ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ … Read more

കൈയ്യിൽ തരിപ്പ് ഉണ്ടോ? ഈ കാര്യം തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക

കൈയിലെ പിരിപ്പും തരിപ്പും ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഞെട്ടി ഉണർന്ന് കൈ മസാജ് … Read more