×

ശരീരവും മുഖവും വെട്ടി തിളങ്ങാൻ ഇതൊരു അല്പം പുരട്ടിയാൽ മതി.

മുഖവും ശരീരവും വെളുത്തിരിക്കുന്നതിനായി ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള …

യൂറിക് ആസിഡിന് പരിഹാരമായി ഇതാ ഒരു നാച്ചുറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്.

യൂറിക്കാസിഡ് വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. ഭക്ഷണത്തിലൂടെ …

പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗം കുറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കൂ..

നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മധുരം. അതിനുവേണ്ടി നാം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ശർക്കര …